หน้างาน 1 : โรงงานอุสาหกรรม – สมุทรสาคร
 
Product : Snapmaker A350
 
วัตถุประสงค์ ติดตั้ง 3d printer snapmaker เพื่อใช้ในการผลิตต้นแบบ อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น โดยสามารถลดต้นทุนในการทดสอบสร้างตัวสินค้าใหม่ๆ และเพิ่มความรวดเร็ว
 
โดยทางบริษัท เพรซออนเทคโนโลยี จำกัด ได้มีการเทรน แนะนำให้แก่ลูกค้า ในเบื้องต้นเพื่อให่้เข้าใจภาพรวมของตัว 3d printer 
 
 
หน้างาน 2 : ลูกค้าผู้สนใจในเทคโนโลยีใหม่ – สมุทรสาคร
 
วัตถุประสงค์  ได้สนใจและสั่งซื้อสินค้า Snapmaker A350 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่รองรับ การทำงานสามรูปแบบคือ การพิมพ์3d , การสลักรูป (engraving), CNC   ที่รองรับการใช้งานผ่านSoftware ที่รวมไว้ในที่เดียว
 
ทางเราได้เข้าไปติดตั้งและ เทรนการใช้งานพื้นฐานให้กับลูกค้าครับ
 

รายการสินค้า 3D printer Snapmaker

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขอราคาพิเศษราคาโครงการ  ปรึกษา สามารถสอบถามได้ที่