ตัวกระจายสัญญาณ Wireless เพื่อกระจายสัญญาณไปยังที่ลูกข่ายภายในรัศมีที่กำหนดไว้ แบบไร้สาย ครอบคลุมพื้เนที่ รองรับการใช้งานตั้งแต่ ภายในบ้าน จนถึงระดับองค์กร, โรงแรม ภายใต้การทำงาน มาตรฐาน IEEE802.11 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดราคา!
฿25,725.00
ลดราคา!
฿7,455.00
ลดราคา!
฿5,880.00
ลดราคา!
฿11,025.00
ลดราคา!
฿22,575.00
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿3,140.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿640.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿560.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿660.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿700.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿920.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿910.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,200.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,470.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,760.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,390.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,910.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿3,740.00
ลดราคา!
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,810.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿2,290.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,990.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,980.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,390.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿2,560.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿3,740.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿2,340.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿4,500.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿6,560.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿3,560.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿6,520.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿9,420.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿3,560.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿6,520.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿9,420.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿13,890.00
ลดราคา!
สินค้าหมดแล้ว
฿1,200.00