สวิตช์ไฟไร้สายเพรซออน ทำงานได้อย่างไร      

สวิตช์ไฟไร้สาย – สวิทช์รีโมท

เพื่อกดส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สั่งให้ตัวรับเปิดปิดไฟ

 

ตัวรับสัญญาณ

เพื่อต่อไปยังชุดหลอดไฟที่ต้องการ เป็นตัวทำหน้าที่เปิดปิดไฟ

โดยสวิตช์ไฟไร้สาย 1 ตัว สามารถสั่งตัวรับได้มากกว่า 1 ตัว และตัวรับ 1 ตัวก็สามารถรับคำสั่งมากกว่า 1 สวิตช์ไฟ เช่น สวิตช์ 2 ทาง หรือ 3-4 ทาง

วิธีการติดตั้งง่ายๆของสวิตช์ไฟไร้สายเพรซออน

ไม่ใช้ถ่าน เพราะสร้างพลังงานด้วยตัวเอง

ด้วยเทคโนโลยี Harvesting energy ที่เปลี่ยนแรงกดปุ่มให้เป็นพลังงานในการส่งสัญญาณ ทำให้สวิตช์ไฟไม่ใช้ถ่าน

สร้างพลังงานด้วยตัวเอง เทคโนโลยี กริ่งไร้สาย

สวิตช์ไฟไร้สาย สามารถใช้ร่วมกับสวิตช์เก่าได้ทันที 

โดยที่สวิตช์เดิมต้องอยูในสถานะเปิดตลอดเวลาและใช้งานสวิตช์ไฟไร้สายเพื่อสั่งปิดเปิดได้ตามปกติ

การติดตั้งและใช้งานสวิตช์ไฟไร้สาย – สวิทช์รีโมท

 

สวิตช์ไร้สาย เพรซออน ลดต้นทุนได้ยังไง

จากเดิมสวิตช์แบบเก่าๆ ต้องมีการเดินสายจากเพดานลงมายังสวิตช์ไฟ โดยกรีดผนังเดินฝากมาในท่อ ทำให้ต้องใช้ทั้งของและแรงงานในการติดตั้งสวิตช์ไฟและสวิตช์ไฟก็ยังต้องอยู่ตำแหน่งเดิมไปตลอดยากต่อการเปลี่ยนหนือย้ายตำแหน่งได้

ลดความยุ่งยากของการเดินสายไฟ

  • สวิตช์ไฟไร้สายเพรซออน ช่วยทำให้การเดินสายเป็นเรื่องง่าย ทั้งยังลดต้นทุน ค่าแรง ค่าสายไฟ ค่าท่อ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น 

  • การติดระบบไฟภายในพื้นที่ยากแก้การเจาะผนังใหม่ หรือการร้อยสายติดกับกำแพงนั้น เป็นการลดความสวยงามของพื้นที่ห้อง

  • ประหยัดเวลา ในการติดตั้ง หมายถึงงานเสร็จก่อน ได้ใช้งานก่อน

  • สามารถใช้งานควบคู่กับระบบเก่าได้ทันที เพียงต่อตัวรับสัญญาณเพรซออนกับระบบ *ผู้ใช้ต้องเข้าใจการทำงานการเปิดปิด 2 ขั้น

รีวิวความการใช่งานจริง

เพิ่มความสะดวกใช้งาน สั่งเปิดปิดไฟได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะนำไปประยุกต์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ