คุณได้สั่งซื้อ Digital door lock จากทางเพรซออน โดยวิธีติดตั้งและตั้งค่าต่างๆ จะถูกชี้แจงแบบ เป็นขั้นตอน เพื่อให้ง่ายแก่การทำตาม คู่มือด้านล่างนี้

วิธีติดตั้ง Installation Manuals

แบบ Dead Bolt แบบ Latch

คู่มือ การใช้งาน User Manuals

แบบ Dead Bolt แบบ Latch

ขั้นตอนการติดตั้ง

นำแบบวัดเพื่อ เตรียมเตรียมเจาะประตู lockly digital doorlock

1. เตรียมการขั้นตอนแรก ประตู

กรุณาตรวจดู ขั้นตอนแรก ผ่านคู่มือวิธีการติดตั้ง และวัดประตูเพื่อให้มันใจว่า ทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อย

ขั้นตอนการติดตั้ง ไขน็อตเข้าเข้ากับประตู lockly digital doorlock

รู ประมาณ 1/2 นิ้ว ด้านบนนั้น เพื่อความสเถียรของตัว Digital door lock โดยแนะนำให้ติดเทปกาว 3m ทั้งสองด้าน เพื่อให้ ตัวล็อคติดแน่น โดยไม่จำเป็นต้องเจาะรูเพิ่ม แต่สามารถเจาะ ได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

สามารถดึงตัวน็อตออกได้โดยการ หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยไขควง

2. ปรับตัวกลอน ประตู

ตัวกลอน สามารถปรับให้เข้ากับจุดที่ต้องการได้  ตอนติดตั้ง สัญลักษณ์ บวก (+) ต้องอยู่ตรงดรงกลางรู เท่านั้น  ตัวกลอนสามารถปรับให้เป็นขนาด 2 3/4 นิ้ว และ 2 3/8นิ้ว ได้