สวิตช์ไร้สาย – สวิทช์รีโมท

ลักษณะการทำงาน           ปุ่มกด

แหล่งพลังงาน                    ผลิตกำลังไฟด้วยตัวเอง

ระยะควบคุม                        20-30 เมตร

คลื่นความถี่                         433 MHz, FSK

อุณหภูมิทำงาน               -5 ~ 45 องศาเซลเซียส

การจับคู่สวิตช์ที่รองรับ   มากกว่า 10 ตัวรับสัญญาณ

ขนาด                               เส้นผ่าศูนย์กลาง 70×15.5 มม.

Download เอกสาร

ตัวรับสัญญาณ

ช่วงแรงดันไฟฟ้า            AC 200  ~ 240V, 50/60Hz

โหลด                                  สูงสุด 5 A

อายุการใช้งาน               20,000 ชั่วโมง (10 ปี*)

อุณหภูมิทำงาน             -5 ~ 45 องศาเซลเซียส

ขนาด                                เส้นผ่านศูนย์กลาง 48×25 มม.

Download เอกสาร

สวิตช์ไฟ 1 ปุ่ม

ใช้กดเพื่อปิดเปิดได้ 1 หมายเลขสัญญาณ(1 กลุ่มตัวรับ)
เช่น กดปุ่ม 1 เพื่อ เปิด/ปิด 2 ตัวรอบพร้อมๆกัน

สวิตช์ไฟ 2 ปุ่ม

ใช้กดเพื่อปิดเปิดได้ 2 หมายเลขสัญญาณ(2 กลุ่มตัวรับ)
เช่น กดปุ่ม 1 เพื่อ เปิด/ปิด ตัวรับ หมายเลข 1
และกดปุ่ม 2 เพื่อ เปิด/ปิด ตัวรับ หมายเลข 2

สวิตช์ไฟ 4 ปุ่ม

ใช้กดเพื่อเปิดปิดได้ 4 หมายเลขสัญญาณ(4 กลุ่มตัวรับ)
และสามารถใช้ในรูปแบบสวิตช์ 2 ทางโดยการเพิ่มเติมสวิตช์ไฟ 4 ปุ่ม

สวิตช์ไฟ 2 ทาง หรือมากกว่า

สวิตช์ไฟหลายๆตัวสามารถสั่งเปิดปิดไปยัง ตัวรับเดียวกันหรือต่างได้อย่างอิสระ

ป้องกันกระแสไฟเกิน (240V FUSE)

ตัวรับสัญญาณมีฟิวส์ในตัว
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและโหลดเกิน

ฐานสวิตช์ เคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่วางได้

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ฐานที่ยึดกับผนังสามารถนำสวิตช์มาใส่
และถอดออกจากฐานได้ ตัวฐานมีขนาด 86 x 86 มม.

สนใจดูข้อมูลหรือสั่งซื้อ

สวิตช์ไฟไร้สาย เพรซออน