การตรวจสอบสถานะสินค้า

To track your order please enter your Order ID in the box below and press the "Track" button. This was given to you on your receipt and in the confirmation email you should have received.

ค้นหาตามผู้ให้บริการส่งสินค้าที่ลูกค้าเลือก

โดยสำหรับ ไปรษณีย์ไทย
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(Kerry Express)
https://th.kerryexpress.com/th/track/

ตัวอย่างการหาตัวเลขตรวจสอบสถานะสินค้า

ผ่านทาง อีเมลล์

หน้านี้จะถูกส่งเข้าอีเมล์ลูกค้าโดยตรงหลังจาก ลูกค้าได้ทำการชำระเงินแล้วผ่านหน้าเว๊ปไซต์ ด้วยข้อความอัตโนมัติ

(อาจอยู่ใน Spam email)

ผ่านทางเว๊ปไซต์โดยตรง

หน้านี้จะถูกมองเห็นหลังจาก ลูกค้าได้ทำการชำระเงินแล้วผ่านหน้าเว๊ปไซต์

เลขที่ EMS / Kerry

ผ่านทาง อีเมลล์

(อาจอยู่ใน Spam email)

ผ่านทางเว๊ปไซต์