หน้างาน: โรงพยาบาลบุษราคัม – Impact เมืองทองธานี
 
Product : Nurse Call wireless
 
โรงพยาบาลสนามที่ถูกสร้างแบบชั่วคราวอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วย โควิด19 ซึ่งทางบริษัทเพรซออน เทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมในการติดตั้งเรียกพยาบาลไร้สาย
 
อุปกรณ์ที่ใช้ : หน้าจอแสดงผลแบบ Tablet และที่กดเรียกพยาบาลจำนวน 100 เตียง พร้อมทั้งติดตั้ง ปุ่มเรียกฉึกเฉินบริเวณห้องน้ำ จำนวน40 ห้อง 
 
วัตถุประสงค์ ระบบเรียกพยาบาลที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความเสถียรในการใช้งาน โดยทางเรารองรับการดูแล และคอยอำนวยความสะดวกสำหรับระบบเรียกพยาบาล