หน้างาน: โรงพยาบาลโรงพยาบาลธนบุรี – นครศรีธรรมราช
 
Product : Nurse Call wireless
 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ : ใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LED และที่กดเรียกพยาบาลทั้งแบบหัวเตียงและ ห้องน้ำ เพื่อเรียกฉุกเฉิน
 
วัตถุประสงค์ : โรงพยาบาลต้องการติดตั้งระบบเรียกขอความช่วยเหลือระบบเรียกพยาบาลไร้สาย และสามารถพร้อมใช้งานพร้อมทั้งครอบคลุมพื้นที่ โดยคำนึงคนไข้สามารถใช้งานได้ทันที ครอบคลุมบริเวณ ภาพรวมของ จุดที่ติดตั้ง