หน้างาน: โรงพยาบาลเทพารักษ์ – นครศรีธรรมราช
 
Product : Nurse Call wireless
 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ : ใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LED และที่กดเรียกพยาบาลทั้งแบบหัวเตียงและ ห้องน้ำ เพื่อเรียกฉุกเฉิน
 
วัตถุประสงค์ : โรงพยาบาลต้องการติดตั้งระบบเรียกขอความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องการลากสาย และสามารถพร้อมใช้งานเพื่อให้ ครอบคลุมพื้นที่ และให้คนไข้สามารถใช้งานได้ทันที ครอบคลุมบริเวณ ภาพรวมของ จุดที่ติดตั้ง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่ามากที่สุดในการติดตั้ง
 
 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขอราคาพิเศษราคาโครงการ  ปรึกษา สามารถสอบถามได้ที่